Klakep

Klakep
Ya,
Iki aku wong cilik
Kaya dingklik oglak-aglik
Dadi kesete para panguwasa kang licik
Lan watege ora becik
Apa wis lumrahe
Wong cilik kuwi kecelek
Aku wong cilik
Kang ginawa owah gingsiring wektu
Paceklik!

Ya,
Iki Aku wong sudro
Kaya mina ginubet sajroning jala
Kanggo lenggahan para panguwasa kang murka
Kang watege ora duwe tata karma
Apa wis lumrahe
Wong sudra ketula-tula
Aku wong sudra
Kang ginawa owah gingsiring wektu
Wuda ora bisa apa-apa!

Aku mung bisa dlongap-dlongop
Aku mung bisa ongap-angop
Aku ora bisa swala
Aku ora bisa nyuwara
Kaya orong-orong kepidak
Klakep….!

Keparakan kidul, 25 oktober 2014
Dening : Joko Susilo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s