Geguritan

“ PRAHARA “

 

 

Apa sliramu ora kulak warta

Menawa sumunaring surya

Kasaput pedhut  matumpa-tumpa

Bumi gonjang-ganjing dadi prahara

 

 

 

Donyaku peteng ndhedet

Kaya butheging atiku

Kang kebak pengarep-arep

Ilang di sapu  lakuning wektu

 

Nimas,

Coba sawangen ing awang-awang

bethara kala Kemul mega

bebarengan karo  bethari Durga

 

Nimas,

Apa sliramu ora kulak warta

Menawa Kala  Durga nyebar prahara

Gawe ontran-ontran ing ngarcapada

 

 

 

Anggitanipun  :  Joko Susilo

Keparakan Kidul,  8 Februari 2012 wayah lingsir wengi.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: